Avize de amplasament

(pentru construcţii, pentru reţele edilitare:
electrice, gaze naturale, agent termic primar, apă rece, canalizare, telefonie, agent termic primar)

Avizele de amplasament se eliberează în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 şi a tuturor prevederilor legale din domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.

1. Aviz amplasament construcţii: extinderi locuine, spaţii comerciale, garaje, balcoane şi alte tipuri de construcţii

ACTE NECESARE:
- CERERE - se va specifica clar adresa (inclusiv strada şi număr)
- CERTIFICATUL DE URBANISM (copie)
- MEMORIU TEHNIC
- PLANURI DE SITUAŢIE SCARA 1: 500 ( 2exemplare )
- PLANURI DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (1: 1000, 1: 5000)
- COPIE TITLU DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI
- ACORDUL PROPRIETARULUI IMOBILULUI DACĂ SPAŢIUL ESTE INCHIRIAT 
- PLAN SISTEM FUNDARE
- ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA DE LOCATARI / PROPRIETARI DE ACHITARE A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ (INCLUSIV A PENALITĂŢILOR DACĂ EXISTĂ) CĂTRE S.C. APATERM S.A. GALAŢI ORI COPIE DUPĂ ACTELE DOVEDITOARE DE PLATĂ LA ZI (pentru agentii economici)

2. Aviz amplasament reţele edilitare : electrice, gaze naturale, telefonie, agent termic primar, apă rece, canalizare

ACTE NECESARE:
- CERERE - se va specifica clar adresa (inclusiv strada şi număr)
- CERTIFICATUL DE URBANISM (copie)
- MEMORIU TEHNIC
- PLANURI DE SITUAŢIE SCARA 1:500 , 1 :1000 (1 original şi 1 copie)
- PLANURI DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (1:1000, 1:5000)
- ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA DE LOCATARI / PROPRIETARI DE ACHITARE A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ (INCLUSIV A PENALITĂŢILOR DACĂ EXISTĂ) CĂTRE S.C. APATERM S.A. GALAŢI ORI COPIE DUPĂ ACTELE DOVEDITOARE DE PLATĂ LA ZI (pentru agenţii economici)

3. Aviz modernizare străzi

ACTE NECESARE:
- CERERE - se va specifica clar adresa (inclusiv strada şi număr)
- CERTIFICATUL DE URBANISM (copie)
- PROIECT TEHNIC
- PLANURI DE SITUAŢIE CU REŢELELE PROIECTATE SCARA 1:500 (2 exemplare)
- PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (1: 1000, 1: 5000)
- PROFILE LONGITUDINALE
- DETALII CĂMINE

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro