Reavizare pentru avizele/acordurile cu termenul de valabilitate depăşit

Termenul de valabilitate al avizelor eliberate de către S.C. APATERM S.A. Galaţi (prezentate mai sus) este 12 luni de la data emiterii acestora.
Solicitarea de reavizare se va face în scris, cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului.

ACTE NECESARE:
- CERERE - se va specifica clar adresa (inclusiv strada şi număr)
- COPIA XEROX A AVIZULUI CU TERMENUL DE VALABILITATE DEPĂŞIT
- DOCUMENTE CONEXE (vezi aviz racordare, aviz amplasament, aviz deconectare).

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro