Reconectare gratuită

S.C. APATERM S.A. Galaţi vine în întâmpinarea celor care solicită pentru apartamentele / spaţiile din imobilele tip bloc – condominiu reconectarea acestora la instalaţiile de încălzire şi apă caldă de consum comune ale blocului racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică şi execută în mod gratuit aceste lucrări.

Pentru reconectarea la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a unui apartament / spaţiu dintr-un imobil tip bloc este necesară depunerea la Registratura societăţii a unei cereri aprobate de către asociaţia de proprietari / locatari din care face parte blocul respectiv.

Aceasta va fi întocmită de proprietarul apartamentului / spaţiului ori de către altă persoană (fizică ori juridică) dar va avea acordul scris al proprietarului.

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro