Zona unitară de încălzire în municipiul Galaţi

Stabilirea zonei unitare de incalzire in municipiul Galati s-a facut avand în vedere prevederile art. 8 alin. 1, art. 8 alin. 2 lit. i) si art. 9 lit. b) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006.

Astfel Consiliul Local, in vederea reabilitarii si modernizarii sistemului public de alimentare cu energie termica, prin Hotararea nr. 166/2008, stabileste punctele termice si blocurile care fac parte din zona unitara de incalzire in municipiul Galati.

În aplicarea Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007, care aproba « Regulamentul – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică», prin Hotararea Consiliului Local nr. 167/10.04.2008 s-a aprobat « Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Galaţi», iar prin Hotararea Consiliului Local nr. 332/18.12.2008 s-a aprobat « Planul de conformare » prevazut in « Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică» aprobat prin H.C.L. nr. 167/2008.

Elaborarea de catre A.N.R.S.C. a « Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică» aprobat prin Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si de catre Consiliul Local a « Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Galaţi» aprobat prin Hotararea nr. 167/2008 s-a facut respectand prevederile art. 52 din Legea nr. 325 :

„(1) În termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. elaborează şi aprobă regulamentul-cadru şi caietul de sarcini-cadru ale serviciului public de alimentare cu energie termică.

(2) Compartimentele energetice ale autorităţilor administraţiei publice locale vor fi înfiinţate, după caz, după data de 1 octombrie 2006. 

(3) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, compartimentele energetice ale autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia elaborării regulamentului propriu, în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru.”

Precizam faptul ca in conformitate cu dispozitiile art. 10 Capitolul II.1. Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii programului « Termoficare 2006-2015 caldura si confort » din Regulamentul pentru implementarea programului « Termoficare 2006-2015 – caldura si confort », aprobat prin Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 471/2008, autoritatea administratiei publice locale, pentru a beneficia de surse alocate de la bugetul de stat in vederea modernizarii si reabilitarii punctelor termice si a retelelor termice, are obligatia instituirii, prin Hotarare a Consiliului Local, a zonei unitare de incalzire.

În cazul punctelor termice la care s-au executat lucrări complete de modernizare si reabilitare din surse alocate de la bugetul de stat şi de la bugetul local, din motivele enunţate mai sus, nu se acorda avize de deconectare de la instalaţia de încalzire a condominiului.

Mentionam faptul ca deconectarea individuala de la incalzire si apa calda de consum in sistem centralizat a unui spatiu cu destinatia de locuinta ori alta destinatie decat cea de locuinta, conform art. 30 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, se efectueaza dupa eliberarea avizului, numai de catre operatorul care are si calitatea de furnizor. Intrucat, conform celor prezentate mai sus, acest aviz nu poate fi emis, societatea noastra nu va intocmi procesul verbal de deconectare individuala, sigilare si inventariere a instalatiei de incalzire a apartamentului/spatiului de la instalatia comuna a blocului/scarii (condominiului) situat in zona unitara de incalzire din municipiul Galati.

Conform art. 45. alin. (2) lit. f) din Legea nr. 325, constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, şi se sancţionează cu amendă, nerespectarea de către operatorul serviciului a prevederilor regulamentului de serviciu.

S.C. APATERM S.A. Galati, in calitate de operator al serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, pentru a nu fi pus in situatia prevazuta la articolul precizat mai sus (art. 45) a luat masurile necesare in acest sens.

Nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica sunt prezentate in Capitolul IX ,,Infractiuni si contraventii’’ din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006.

Precizam mai jos doar articolele si aliniatele care se refera strict la deconectare:
- art. 45 lit. b) – constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, debransarea/deconectarea de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitilor Legii n. 325/2006.
- art. 45 lit. b) – constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, golirea instalatiilor de catre utilizatorul/consumatorul serviciului de energie termica in vederea executarii unor modificari fara acordul scris al operatorului serviciului
.

In continuare, in tabel, sunt prezentati utilizatorii situate în zona unitară de încălzire din municipiul Galaţi, pentru care S.C. APATERM S.A. Galati nu emite avize favorabile de deconectare si pentru care nu se executa lucarea de deconectare si eliberarea proceselor verbale de deconectare, sigilare si inventariere a corpurilor de incalzire din imobilele racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica.

PORT AS. 132 Brateş 1, Brateş 2.
AS. 134 Bistriţa 1A, 1B, 1C, Bistriţa 2
AS. 135 Cătuşa scara 1, Cătuşa scara 3
AS. 126 A (bloc ICEPRONAV)
AS. 814 B
AS. 126 bis Olt 1; Olt 2; Olt 3
AS. 147 Cămin FAM
AS. 810 Cămine SNG (DAMEN) nr. 1; nr. 2
AS. 246 Cămin ILTG
Cămine DIMA şi FII nr. 1 şi nr. 2
Centru de plasament nr. 2
Liceul de Marină
casnici, agenţi economici

MAZEPA II AS.162 P1, P3, P4.
AS. 871 P2 scara 2
AS.162 bis P2 scara 1
AS.189 E1 (Gradiniţa nr. 6), E2, E3
AS. 242 DL1, DL3 scara 2
AS. 847 DL3 scara 1
AS.176 BR16A, scările 2, 3, 4
AS.176bis BR16A, scara 1
AS. 178 BR16
Direcţia Finanţe

CENTRU III STR. DOMNEASCĂ AS. 116 Blocuri: str. Domnească nr.121,123,135,137,139,
116 (bloc Plombă);
str. M.Bravu nr. 33 (mai multe familii)
AS.116bis Bloc Ialomiţa (str. Domnească nr. 130)
Imobil str. Domnească nr.116A, casnici, agenţi economici
Str. M.Bravu: Seminar, Colegiul Sanitar, Grădiniţa Lira, Sală Sport Universitate

MICRO 14
AS. 759 S5B, S5C, M4A, M4B, M5A, M5B
AS. 761 S5A scara 2 , PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM 7, M 6, M7
AS. 762 S5A scara 1
AS. 774 M1A, M1B scara 4
AS. 774 bis M1B scările 5, 6, 7, 8
AS. 760 S6A scările 1, 2, S6B scara 2, S6C
AS. 783 G1,
AS. 788 S6A scara 3, S6B scara 1
Şcoala generală nr. 41 « Grigore Teologul »

MICRO 16 AS. 300 A22, A23, A25, A26, B10, C10
AS. 302 B11, E7
AS. 377 B13
AS. 336 B12
AS. 323 4F, 4G
AS. 325 3D, 3E, 3G
Şcoala gen. nr. 10 + Gradiniţa nr. 4 "Lizuca"

MICRO 17 AS.350 C1, E3, F, G1, G2, G3, G4, O,
D scara 1, D scara 2
AS. 352 E2
AS. 354 C2, E4, E5,
AS. 361 T
AS. 395 S2
AS. 392 S1
AS. 351 U
AS. 356 L, L1, L8, L9
AS. 366 R1, L2, R, B7
AS. 367 O1, O2, O5, O6, R3, G1A, G2A, J1A, J2A
AS. 376 L3, O3, O4, R2, K3
Şcoala generala nr. 9 «Calistrat Hogaş »
Grădiniţa nr. 38 « Licurici »
Şcoala generală nr. 5 "Cuza Vodă"
Anexa Şcoala gen. 5 (Gradiniţa nr. 44); Stomatologie

MICRO 19
AS. 400 L3
AS. 401 A
AS. 403 S1, S2, S3, B2
AS. 403bis Q1
AS. 404 D1
AS. 404bis F2
AS. 406 F6
AS. 427 Q2, Q3, Z1
AS. 437 B1
AS. 463 L1
AS. 466 L2
AS. 467 L4
AS. 469 F4
AS. 471 F5
Şcoala generală nr. 17 « Nichita Stănescu »
Colegiul Economic « Virgil Madgearu»
Grădiniţa nr. 41 « Codruţa »

MICRO 20 AS. 514 E4 sc.2, C1, C2, C4, C5 (Gradiniţa nr. 58 Albinuţa)
AS. 483 E4 sc. 1
AS. 514bis D6, E5
AS. 541 B3 sc2-7
AS. 545 B3 sc1
AS. 522 I2 sc 5
AS. 537 I2 sc4
AS. 546 I2 sc 2
AS. 548 I2 sc 3
AS. 591 I2 sc 1
AS. 579 A9 sc.3
AS. 526 A9 sc.1
AS. 527 A9 sc.2
AS. 540 A8 sc 1
AS. 581 A8 sc 2,3
AS. 519 C6, C7, D5, E6
Asoc. M.20D4 bloc D4, scara 2
AS. 599 D4, scara 1
AS. 515 B5A, B6, F1, F2, F3
AS. 511 A12A, A12B, A11
AS. 518 Y5, Y6
AS. 521 B8, B10, B11, C8, C9, C10;
AG. ECONOMICI

MICRO 38 AS. 703 N9, N10, N15, N16, O3
AS. 710 Y6, N17, N18, K1, K5
AS. 713 Y25
AS. 702 T6, T7; Y3, Y4
AS. 702bis Y5, U1, U2, Y1, K2
AS. 706 L6, L8
AS. 715 Z 5
AS. 714 N11, N12
AS.712 K3
AS. 751 A1
AS. 753 C3, V
AS. 755 B3, C1, C4B
AS. 784 C10
Gradiniţa nr. 52 + Dispensar şcolar (dr. Chirilă, dr. Mihăilescu) parter şi etaj 1 - blocurile U1 şi U2

MICRO 39 B AS. 809 V5 sc.2
AS. 865 V5 sc.1
AS. 850 J4, K10, Y22, Y23, K7, K8, T11, T12
AS. 851 K9,Y20, Y21, Y24
AS. 852 W5
AS. 853 V3 sc.2
AS. 854 Y19
AS. 855 U5 (Gradiniţa nr. 55 "Otilia Cazimir"), W6, W7, W8
AS. 857 Z14
AS. 862 Cămin LINX
AS. 864 Y18
AS. 866 V3 sc.1
AS. 870 Cămin B1
AS. 877 Cămin B2
Şcoala generală nr. 34 ''MIHAI VITEAZU''

ŢIGLINA I SATURN AS. 214 C9, C10, C11, C12, C13, C14, I3
Colegiul « Emil Racoviţă »
Grădiniţa nr. 2 « Sf. Stelian »

SIDERURGIŞTILOR VEST
AS. 325 3C
AS. 330 1E scara 2, 1E scara 3
AS. 334 2D
AS. 322 1C, 1D, SD9A, SD9B, SD9C, SD9D, SD10B
Şcoala gen. nr. 42
AS. 327 9A, 9B, 9C, 9E, 11B,11C
AS. 328 9D, 9G, 11 I
AS. 331 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7H, 8A
AS. 332 11D, 11E, 9F, 9H

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro