Contracte

Acte necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum:

                        (A) În cazul SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

*        copie certificat de înregistrare;
*        copie hotărâre judecătorească;
*        copie act constitutiv;
*        copie contract de închiriere sau vânzare / cumpărare a spaţiului;
*        copie BI/CI (al reprezentantului legal a societăţii);
*        cod IBAN; nr. telefon: acasă, punct lucru, mobil;
*        acordul Asociaţiei de locatari / proprietari privind schimbarea destinaţiei spaţiului pentru spaţiile aflate in blocurile de locuinţe;

                        (B) În cazul ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI / LOCATARI

*        copie hotărâre judecătorească;
*        copie certificat de înregistrare fiscală;
*        copie declaraţie de înregistrare fiscală;
*        copie statutul Asociaţiei de proprietari / locatari;
*        copie acord de asociere;
*        copie proces-verbal de constituire;
*        acceptul proprietarilor;
*        cont IBAN, adresa Asociaţiei de proprietari / locatari, nr. telefon, program asociaţie;
*        numele, adresă şi nr. de telefon al preşedintelui şi administratorului asociaţiei;

                        (C) În cazul CONSUMATORILOR CASNICI;

*        copie contract de vânzare-cumparare al spaţiului;
*        copie BI/CI a titularului de contract;
*        nr. telefon.
          Pentru rezilierea contractului de furnizare a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum sunt necesare:
*        Dovada de achitare la zi a datoriilor reprezentând serviciile prestate de către S.C. APATERM S.A.;
*    Procesul verbal de inventariere din care să rezulte blindarea totală a încălzirii şi/sau apă caldă de consum (în cazul rezilierii contractului datorită faptului că acel consumator a optat pentru o altă formă de asigurare a încălzirii şi / sau ACC)
      Pentru încheierea convenţiilor individuale, asociaţia de locatari / proprietari va depune la registratura S.C. APATERM S.A. dosarul complet cuprinzând tabele ce se regăsesc în Ord. 483/2008 al ANRSC.

                        (D) În cazul CABINETELOR AVOCATURĂ ŞI NOTARIALE;

*        copie contract de închiriere sau vânzare-cumparare al spaţiului;
*        copie autorizaţie de funcţionare;
*        cod fiscal;
*        copie BI/CI;
*        nr. telefon acasă, punct lucru
*        Cod IBAN

                        (E) În cazul CABINETELOR MEDICALE;

*        copie contract de închiriere sau vânzare-cumparare al spaţiului;
*        copie autorizaţie de liberă practică;
*        copie certificat înreg. la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;
*        cod fiscal;
*        copie BI/CI;
*        nr. telefon acasă, punct lucru
*        Cod IBAN

                       

Descărcaţi anexele:                  Folosiţi Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare.

NUME DOCUMENT DESCARCĂ
Contract furnizare energie termică Descarcă Contract furnizare energie termică
1. ANEXA 1 Descarcă anexa A1
1.2 ANEXA 1 Punctul C Descarcă anexa 1 Punctul C
2. ANEXA 2 Descarcă anexa 2
3. ANEXA 3 Descarcă anexa 3
4. Convenţie facturare individuală Descarcă Convenţie facturare individuală
5. ANEXA 5 Descarcă anexa 5
6. ANEXA 6 Descarcă anexa 6
7. ANEXA 7 Descarcă anexa 7
ANEXA A Descarcă anexa A
Cerere de preluare în facturare individuală Descarcă Cerere de preluare în facturare individuală
Tabel nominal cu proprietarii care solicită trecerea în facturarea individuală.pdf Descarcă Tabel nominal cu proprietarii care solicită trecerea în facturarea individuală

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro