Debite asociaţii

COTA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE

Cota majorărilor de întârziere calculată pentru neplata în termen a facturilor care reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de S.C. APATERM S.A respectă legislaţia în vigoare la momentul respectiv.
Astfel acestea s-au calculat şi se calculează după:
- Legea 4/1981 completată cu Legea 4/1991 care avea ca termen de plată a facturii 5 zile de la data înmânării, după care se adaugă cota de majorări de 1% / zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei;
- până pe data de 04.08.2001, Legea nr. 198/1997 care prevedea termenul de plata al facturilor pentru toate prestaţiile de 30 zile de la data înmânării actului de plată, cu o cota de majorări de 0,2% / zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei;
- începând cu 04.08.2001, Legea Gospodăriei Comunale nr. 326/2001 art. 25, care prevede termenul de plată pentru toate prestaţiile de 30 zile de la emiterea actului de plată, cu o cotă de majorări de 0,15%/zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei, conform H.G.R. 564/2000, art.1;
- din 01.11.2001, Legea Gospodăriei Comunale nr. 326/2001 art 25, HGR 1043/2001, care prevede termenul de plată pentru toate prestaţiile de 30 zile de la emiterea actului de plată, cu cota de majorări de 0,1%/zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei;
- din 01.09.2002, Legea Gospodăriei Comunale nr. 326/2001 art 25, HGR 874/2002, care prevede termenul de plată pentru toate prestaţiile de 30 zile de la emiterea actului de plată cu cota de majorări de 0,07%/zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei;
- din 01.01.2003, Legea Gospodăriei Comunale nr. 326/2001 art 25, OUG 197/2002 (până în iulie 2003), HGR 1513/2002 şi OUG 5/2003 care prevede termenul de plată pentru facturile de termoficare de 15 zile de la confirmarea actului de plată, cu o cotă de majorări de 0,06% / zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei.
- din ianuarie 2004 nivelul cotei majorărilor de întârziere este stabilit de H.G.R. 67/20.01.2004, respectiv de 0,06% pentru fiecare zi întârziere sau zi calendaristică, după caz, în termen de 15 zile de la data scadenţei ( OUG 5/2003);
- din septembrie 2005 nivelul cotei majorărilor de întârziere este stabilit de H.G.R. 784/14.07.2005, respectiv de 0,05% pentru fiecare zi întârziere, termenul de plată pentru toate prestaţiile de 15 zile de la emiterea actului de plată (Legea 326/2001);
- din 01.01.2006 nivelul cotei majorărilor de întârziere este stabilit de Legea 210/04.07.2005, respectiv 0,1% / zi de întârziere de la data scadenţei, pentru toate prestaţiile de 15 zile de la data confirmării facturii (O.U.G. 5/2003);
- începând cu data de 21.03.2007 termenul de scadenţă privind plata facturii este reglementat de Legea 51/2006 şi Legea 325/2006, şi este de 15 zile de la data primirii facturii. Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite la 0,1%/zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei (Legea 210/2005);
- începând cu data de 29.09.2008 termenul de scadenţă privind plata facturii este reglementat de Legea 51/2006, Legea 325/2006 si Ordinul 483/2008, şi este de 15 zile de la data primirii facturii. Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite la 0,1% / zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei (Legea 210/2005);
- în perioada 1.07-30.09.2010 nivelul cotei majorărilor de întârziere este stabilit de O.U.G. nr. 39/2010, respectiv 0,05%/zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei si este de 15 zile de la data primirii facturii. Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere( Legea 51/2006 si Legea 325/2006;
- începând cu 1.10.2010 termenul de scadenţă privind plata facturii este reglementat de Legea 51/2006 şi Legea 325/2006, şi este de 15 zile de la data primirii facturii. Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite la 0,04% / zi pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei, conform O.U.G. nr. 88/2010;

Faţă de situaţia prezentată toate penalităţile calculate pentru neplata contravalorii serviciilor prestate nu pot fi anulate, acestea având ca bază de calcul legislaţia în vigoare la momentul la care se înregistra debitul.

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro