Tarife

Preţul energiei termice

Preţul local al energiei termice include toate costurile activităţilor de producere, transport, furnizare şi distribuţie.

Preţul local pentru energia termică furnizată populaţiei prin sistemul centralizat este aprobat prin HCL 428/29.09.2011 la nivelul de 247,73 lei cu TVA şi este valabil de la data de 1 octombrie 2011.

Diferenţa între preţul local al energiei termice şi preţul local pentru populaţie este subvenţia asigurată din bugetul administraţiei publice locale.

Preţul apei calde de consum

Preţul apei calde de consum nu este fix şi se compune din:
  - preţul apei reci folosită la preparare şi care este cel stabilit de S.C. APA CANAL S.A. Galati, conform Hotărârii nr. 38/2011, astfel:
  1. pentru populaţie 4,29 lei/m³ preţ apă potabilă
      2,17 lei/m³ tarif canalizare epurare.
      Total 6,46 lei/m³ cu menţiunea că acest preţ are inclus TVA de 24%
  2. pentru restul utilizatorilor 3,46 lei/m³ preţ apă potabilă
      1,75 lei/m³ tarif canalizare/epurare
      Total 5,21 lei/m³ cu menţiunea că acest tarif nu are inclus TVA de 24%
  - cantitatea de energie termică consumată pentru prepararea unui metru cub de apă caldă.
  Preţul energiei termice este de:
      - 306,02 lei/Gcal fără TVA pentru persoanele juridice;
      - 247,73 lei/Gcal cu TVA pentru populaţie, conform H.C.L. 428/29.09.2011

Preţurile prestate de societatea noastră pentru diverse lucrări şi activităţi

OPIS
cu tarife pentru activităţi prestate terţilor
INSTALAŢIA INTERIOARĂ

Nr.
crt.
ACTIVITATEA Unitate
de ms
Tarif actual
(cu TVA)
1 Taxă deplasare şi constatare Lei 22,25
2 Înlocuire robinet dublu reglaj Lei/buc. 20,40
3 Înlocuire baterie stativă Lei/buc. 34,55
4 Înlocuire obertein Lei/buc. 11,95
5 Înlocuire robinet cu flotor Lei/buc. 25,25
6 Înlocuire robinet de trecere 1/2” Lei/buc. 17,40
7 Înlocuire robinet coltar 3/8” Lei/buc. 20,70
8 Înlocuire robinet de serviciu simplu 1/2” Lei/buc. 13,85
9 Revizuire baterie amestecătoare Lei/buc. 47,15
10 Curaţare chimică a caloriferelor Lei/buc. 32,00
11 Desfundat sifon pardoseală Lei/buc. 12,95
12 Desfundat sifon de obiect sanitar Lei/buc. 17,80
13 Desfundare conductă PVC Ø 110 mm, până la 5 m Lei/buc. 41,55
14 Desfundare conductă baie Ø 110 mm cu o lungime de 5-10 m Lei/buc. 65,70
15 Desfundare conductă baie Ø 110 mm cu o lungime de 10-15 m Lei/buc. 109,90
16 Desfundare conductă baie Ø 110 mm cu o lungime de 15-20 m Lei/buc. 162,00
17 Desfundare conductă baie Ø 110 mm cu o lungime de 20 m Lei/buc. 185,80
18 Desfundare conductă baie Ø 75 mm cu o lungime de 5-10 m Lei/buc. 36,25
19 Desfundare conductă baie Ø 75 mm cu o lungime de 10-15 m Lei/buc. 62,30
20 Desfundare conductă baie Ø 75 mm cu o lungime de 15-20 m Lei/buc. 94,00
21 Desfundare conductă baie Ø 75 mm cu o lungime de 20 m Lei/buc. 108,75
22 Desfundare closet (fontă sau faianţă) Lei/buc. 22,70
23 Desfundat conductă scurgere bucatarie, până la 5 m Lei/buc. 21,70
24 Golirea instalaţiei de încălzire:
  * cu taxă de deplasare
  * fără taxa de deplasare
-
142,75
134,10
25 Golirea instalaţiei de apă pentru reparaţii:
  * cu taxă de deplasare
  * fără taxa de deplasare
-
10,75
2,10
26 Buşonare racorduri calorifer Lei/buc. 28,60
27 Tarif pt. montare/ demontare contori energie termică pt. încălzire şi apă caldă de consum (cu filet) Lei/buc. 154,15
28 Tarif pt. montare/demontare contori energie termică pt. încălzire şi apă caldă de consun (flanşe-compensator) Lei/buc. 135,85
29 Desfundare coloane încălzire Lei/
coloană
65,80
30 Taxa izolare coloane ag. termic din apartament - 12,85
31 Tarif verificare manometre - 28,75
32 Tarif citire repartitoare / branşament Lei/buc 11,20


OPIS
cu tarife pentru activităţi prestate terţilor
AVIZĂRI. REAVIZĂRI. PROIECTARE.

Tipul avizului TARIF (lei)
Avizare
Aviz amplasament (construcţii, reţele edilitare) 89,05
Aviz asigurare o utilitate/două utilităţi 101,35
Aviz deconectare de la instalaţia de încălzire şi/sau apă caldă de consum 99,05
Avize prin C.T.E.
Aviz amplasament prin C.T.E. 207,80
Aviz asigurare o utilitate/două utilităţi prin C.T.E. 278,25
Reavizare
Reavizare amplasament 76,35
Reavizare asigurare o utilitate / două utilităţi 72,60
Reavizare deconectare de la instalaţia de încălzire şi / sau apă caldă de consum 74,35
Reavizare prin C.T.E.
Reavizare amplasament prin C.T.E. 130,45
Reavizare asigurare o utilitate / două utilităţi prin CTE 144,70
Tarif de proiectare
*populaţie:                  o utilitate 383,85
                                   două utilităţi 540,75
*agenţi economici:     o utilitate 511,80
                                   două utilităţi 721,00
Tarif ora de proiectare 21,85
Tarif ora consultanţă pentru servicii energetice 67,85
Tarif predare amplasament 152,65


NOTA:* Tariful include proiectul şi avizul

Tarif golire / umplere instalaţie apă caldă de consum:
2 coloane (baie+bucătarie):12,85 lei
3 coloane (2 băi+bucătarie):14,95 lei

Tarife aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galaţi nr. 304/31.07.2007 reactualizate cu indicii de inflaţie.


OPIS
cu tarife pentru activităţi prestate terţilor
UTILAJE (TERŢI)

Nr. crt. UTILAJUL TARIF lei/oră
1 Excavator hidraulic P 502 57,60
2 Motocompresor 54,55
3 Grup electrogen 49,25
4 Grup sudură 52,05
5 Mai compactor 53,35
6 Motopompă 26,05
7 Tractor TIH 445 34,15
8 Buldoexcavator 57,20
9 Grup electrogen pentru sudură 350A 31,75
10 Grup electrogen trifazat TIP TRS 12000 34,50
11 Motopompă portabilă WP 30 26,20


OPIS
cu tarife pentru activităţi prestate terţilor
AUTO

Nr.
crt.
ACTIVITATEA TARIF ACTUAL
(fără TVA) lei/oră
TARIF ACTUAL
(fără TVA) lei/km
Vara
terţi
Iarna
terţi
Vara
terţi
Iarna
terţi
1 TV 14 F 38,60 40,80 2,10 2,30
2 Automacara 12,5 tone 126,30 143,55 10,45 11,85
3 Nubira 35,15 36,75 2,75 2,72
4 Dacia papuc (2 locuri-motorină) 77 APT 37,80 38,90 2,50 2,50
5 Dacia 1310 33,50 34,60 2,00 2,00
6 ARO (motorină) 34,70 36,55 2,00 2,10
7 Tractor U 650 36,90 38,90 2,40 2,40
8 Tractor cu remorcă 58,50 63,00 3,45 3,60
9 Tractor U 650 cu trailer 58,75 63,00 3,60 3,60
10 Autocamion 8 T 50,75 54,00 4,35 4,55
11 Autocamion 10 T 67,30 72,20 3,20 3,20
12 Aro benzină 36,90 - 2,10 -
13 Trailer 20 T 3,60 3,60 0,27 0,27
14 Dacia papuc (2 locuri - benzină) 33,20 40,40 2,40 2,65
15 Dacia cabina (5 locuri - motorină) 88 APT 36,00 37,25 2,00 2,25


OPIS
Desfundat coloane apă rece, încălzire,
apă caldă de consum la limita de proprietate
(cu T.V.A.)

Nr. crt. Tipul blocului Tarif (cu T.V.A.) U.M.
1 Bloc parter + 4 etaje 80,55 lei/col.
2 Bloc parter + 10 etaje 167,25 lei/col.


OPIS
Deblocări vane la limita de proprietate
(cu T.V.A.)

Nr. crt. Tipul blocului Tarif U.M.
1 Deblocat vană pe circuit apă rece 126,75 Lei/vană
2 Deblocat vană pe circuit apă caldă 278,65 Lei/vană
3 Deblocat vană pe circuit încălzire 1.247,00 Lei/vană


Inventariere suprafaţă radiantă
(cu T.V.A.)

Nr. crt. Serviciu prestat Tarif (lei/ora)
1 Tarif inventariere suprafaţă echivalent termic 26,85


SIGILARE ROBINEŢI
(cu T.V.A.)

Nr. crt. Serviciu prestat Tarif (lei/h)
1 Taxă sigilare robinet ACC blindat 5,45
2 Taxă sigilare robinet calorifer blindat 5,25


OPERAŢIUNEA DE DECONECTARE

Nr.
crt.
SERVICIUL PRESTAT TARIF
(lei)
1 Tăierea şi buşonarea conductelor de încălzire1/2”(pt. Montare C.T.) 37,95
2 Tăierea şi buşonarea conductelor de încălzire3/8” (pt. Montare C.T.) 37,05
3 Tăierea şi sudarea conductelor de încalzire (3/8”,1/2”,3/4”,1”) pentru montare C.T. 43,20
4 Buşonarea conductelor de încălzire1/2” (fără montare C.T.) 24,55
5 Busonarea conductelor de încălzire 3/8” (fără montare C.T.) 23,60
6 Tăierea şi sudarea conductei de apă caldă de consum 19,65
7 Taierea şi buşonarea conductei de apă caldă de consum (cu dezafectarea instalaţiei de pexal) 20,70
8 Taxă constatare blindare a.c.c. din apartament 14,20 (lei/h)


Tarif arhivă
(cu T.V.A.)

Nr. crt. Serviciu prestat Tarif
1 Tarif arhivă (cu excepţia adeverinţelor cu drept de personal) 4,65


Taxă multiplicare xerox
(cu T.V.A.)

Nr. crt. Serviciu prestat Tarif (lei/buc)
1 Taxa multiplicare xerox (A4) 0,17
2 Taxa multiplicare xerox (A3) 0,19


TARIFE ELIBERARE FIŞE

Nr. crt. Serviciu prestat Tarif (lei/pag)
1 Tarif eliberare fişă client 1,30
2 Tarif pt. eliberare majorări fişă persoane fizice 2,65
3 Tarif eliberare extras de cont 1,30
4 Tarif pentru eliberare adeverinţă 1,75


Tarif abonament prestări servicii

Nr.crt. Tipul de apartament Tarif (cu T.V.A.)
1 apartament cu o cameră 2,50
2 apartament cu două camere - trei camere 3,45
3 apartament cu mai mult de trei camere 4,35


OPIS
Laborator chimie C.T.C.
lei/probă - cu T.V.A.

Nr.crt. Tipul analizei Tarif probă
1 Deplasare pentru recoltare probă:
   - cu pasul
   - cu auto

22,90
9,95
2 Alcalinitate 6,70
3 Azot amoniacal 32,25
4 Azotiţi 25,10
5 Cloruri 8,20
6 Oxigen dizolvat în apă 12,40
7 Duritate 20,95
8 Ioni de hidrogen (PH) 7,25
9 Materii totale în suspensii 21,85
10 Fier total ionic 10,45
11 Substanţă organică 7,25
12 Determinarea turbidităţii 108,25
13 Sulfaţi 16,75
14 Sulfuri şi hidrogen sulfurat 15,90
15 Duritatea totală 17,55
16 Temperatură, miros, culoare 1,50

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro