Comunicate

INFORMARE PUBLICĂ

Apaterm prezintă o analiză a evoluţiei datoriilor asociaţiilor de proprietari din Galaţi, în perioada 30.11.2013 – 01.11.2014.

Ca date generale, evoluţia pe 11 luni este:

Debit 2013: 71.018.227 lei

Debit 2014: 67.520.531 lei               Diferenţă: - 3.497.696 lei [ -4.92% ]

Penalităţi 2013: 88.991.163 lei

Penalităţi 2014: 80.768.202 lei         Diferenţă: - 8.222.961 lei [ -9.24% ]

PRECIZĂRI

În urma materialelor publicate astazi în cotidianul “Viaţă Liberă” sub titlurile “Pe circuitul dintre Primărie, Apaterm şi Electrocentrale au dispărut 7,1 milioane de euro” şi “Apaterm a înghiţit peste 9 milioane de euro din bani publici”, Departamentul Comunicare Apaterm face următoarele precizări:

A. Calculul asumat de Viaţa Liberă induce ideea că prin HCL 32/ 30.01.2014, Apaterm ar fi primit 14,6 milioane lei.

Fals.

HCL 32/ 30.01.2014 reprezintă documentul de aprobare a bugetului şi, ca orice document de aprobare a oricărui buget, nu reprezintă nicidecum un document în baza căruia s-au făcut automat plăţi în suma prevăzută pentru subvenţie. Fiind doar aprobare şi nu transfer efectiv de lichidităţi Viaţa Liberă a greşit atunci când a inclus suma respectivă în calculul unor sume deja încasate.

B. Deasemenea, calculul asumat de Viaţa Liberă induce şi ideea că, prin HCL 67/07.03.2014, Apaterm ar fi primit pentru anul 2014 suma de 1.703.000 lei.

Fals.

HCL 67/07.03.2014 reprezintă aprobarea schimbării destinaţiei sumei de 1.703.000 lei încasată de Apaterm de la Primărie în perioada oct - dec 2013 de la subvenţie la acoperire pierdere. Odată ce a fost încasată efectiv în anul 2013, suma a fost eronat înclusă în calculul încasărilor pe 2014. Dealtfel, această precizare este cuprinsă în textul Hotărârii 67/ 07.03.2014, la articolul 1.

C. Viaţa Liberă înduce ideea că HCL 171/ 09.05.2014 reprezintă aprobarea suplimentării în bugetul local a cheltuielilor din capitolul “Cheltuieli şi energie” cu suma de 10.000.000 lei.

Fals.

HCL 171/09.05.2014 reprezintă aprobarea suplimentării în bugetul local a cheltuielilor din capitolul „Combustibil si energie” cu suma de 10.000.000 lei. Fiind doar aprobare şi nu transfer efectiv de lichidităţi, suma a fost eronat inclusă în calculul unor sume deja încasate. Asa cum rezultă şi din textul hotărârii, din acest capitol vor fi scăzute plăţile viitoare privind subvenţia şi acoperirea pierderii induse de prestarea serviciului către populaţie.

În temeiul acestei aprobări s-au efectuat două viramente catre totalizează nu 10 milioane lei ci 6,5 milioane lei pentru subvenţie diferenţă de preţ:

3.500.000 lei în data de 16.05.2014 – sumă virată integral, în aceeaşi zi către Electrocentrale Galaţi SA;

3.000.000 lei în data de 26.05.2014 – sumă virată integral, în aceeaşi zi către Electrocentrale Galaţi SA;

Este vădit eronată includerea în calculul sumelor de care a beneficiat Apaterm a documentelor de aprobare; posibilitatea de a beneficia de sume intervenind doar dacă şi doar atunci când este efectuată plata sumelor respective.

În ceea ce priveşte hotărârea luată în şedinţa Consiliului Local din 23 octombrie, aceasta reprezintă o rectificare bugetară (aşa cum a fost şi HCL 171/09.05.2014) şi nicidecum o plată. Plata a intervenit ulterior, în urma aprobării acesteia în sedinţa din 28 oct 2014, includerea ambelor sume în calcul fiind o eroare evidentă. Practic, aceeaşi sumă a fost adunată de două ori.

Prezumăm, conform dicţionarului, că termenul “alocare” are drept sens acţiunea de a prevedea, a destina şi nicidecum, mod explicit, de a beneficia.

D. Viaţa Liberă afirmă că totalitatea sumelor încasate de Apaterm în cursul anului 2014 se ridica la suma de “peste 106 milioane lei”.

Fals.

Pentru buna informare atât a opiniei publice cât şi a redacţiei Vieţii Libere, precizăm că totalitatea sumelor încasate de Apaterm în cursul anului 2014 [ 1 ianuarie – 31 octombrie ] se ridică la 73.031.043 lei.

E. Viaţa Liberă afirmă că, în aceeaşi perioadă, Apaterm a încasat din partea populaţiei suma de 66.318.794 lei.

Din nou, fals.

Suma încasată, în perioada invocată, de la clienţii Apaterm se ridică la 50.381.375 lei.

F. Viaţa Liberă afirmă că facturile emise de SC Electrocentrale se ridică, “numai în acest an, la 54.342.149 lei”.

Fals.

Suma facturilor emise de SC Electrocentrale în 2014 este de 49.342.148 [din care 9 milioane sunt aferente consumului lunii decembrie 2013, conform unei facturi emise în luna ianuarie 2014]

G. Viaţa Liberă afirmă că “Începând cu data de 1 ianuarie 2014, Apaterm a plătit către Electrocentrale Galaţi suma de 49.537.635 lei”.

Fals.

Suma plăţilor Apaterm către SC Electrocentrale, de la 1 ianuarie şi până la 31 octombrie este de 44.562.635 lei

H. Viaţa Liberă calculează media plăţilor pentru activitatea curentă [ orice plăţi înafara celor către SC Electrocentrale ] la valoarea de “2,5 milioane de lei pe lună.”

Fals.

Pe primele zece luni ale anului 2014, media lunăra a plăţilor pentru celelalte cheltuieli de operare este de 2.844.925 lei.

În concluzie, atât suma de “peste 106 milioane de lei” ca încasări cât şi cea de “56,5 milioane lei rămase în puşculiţa Apaterm”, pe care Viaţa Liberă îşi întemeiază argumentaţia “dispariţiei a 7,1 milioane de euro” nu pot reprezenta decât fie erori de calcul ale Vieţii Libere fie speculaţii preluate şi nu se regăsesc în niciun document al Apaterm.

Nu contestăm buna credinţă a autorilor materialelor, bună credinţă pusă în slujba interesului public de a nominaliza problemele finanţării sistemului de termie şi de a identifica posibile soluţii.

Atragem însă atenţia, în cel mai serios mod, că dacă buna credinţă nu este dublată constant de cunoştinte solide şi expertizate de contabilitate sau/ şi juridice, efectul este unul contrar intenţiei generale.

Deasemenea, precizăm că Apaterm îşi rezervă dreptul de a evalua eventualele daune în relaţia cu clienţii cauzate în mod direct de publicarea unor astfel de informaţii false.

Ataşăm o însumare care cuprinde nu doar încasările Apaterm şi sursa lor în intervalul 2014 ci şi plăţile, în valori şi destinaţii, în acelaşi interval de timp.

Tabel încasări 07.11.2014

Reafirmăm disponibilitatea noastră de a continua furnizarea de informaţii corecte şi complete.

Deasemenea, pentru buna cunoaştere a problematicilor sistemului de termie, înafara situaţiei Apaterm, vă invitam să căutaţi aceleaşi repere de încasări şi cheltuieli atât la asociaţiile de proprietari cu datorii foarte mari, a căror listă o puteţi găsi pe site-ul www.apatermgl.ro cât şi la SC Electrocentrale Galaţi, ca operator în cadrul sistemului public.

Departamentul Comunicare Apaterm Galaţi

INFORMARE PUBLICĂ

S.C. APATERM S.A. Galaţi aduce la cunoştinţa tuturor consumatorilor că începând cu data de 15.09.2014 a început operaţiunea de încărcare a instalaţiei şi efectuarea probelor de etanşeitate (la rece) pe reţelele de alimentare cu agent termic secundar. Acest demers are drept scop pregătirea reţelei de termoficare pentru începerea unui nou sezon de încălzire.

Legat de această acţiune solicităm sprijinul reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari în desfăşurarea acestei operaţiuni importantă pentru funcţionarea sistemului centralizat în sezonul 2014-2015 şi le recomandăm acestora să acorde sprijinul necesar tuturor proprietarilor care au avut probleme în funcţionarea instalaţiilor interioare. În acelasi timp reprezentanţii asociaţiilor de proprietari (preşedinte, administrator, şef scară) au obligaţia legală de a interzice orice intervenţie în instalaţia interioară de încălzire şi golirea instalaţiei.

Deasemenea, menţionam faptul că în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1), c) din Legea nr.325/2006, "golirea instalaţiilor de către utilizatorul/consumatorul serviciului în vederea executării unor modificari sau reparaţii fara acordul scris al operatorului serviciului şi al asociaţiei de proprietari, cu excepţia cazurilor de avarii sau de forţă majoră se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei".

Vă mulţumim.

INFORMARE PUBLICĂ

ANALIZĂ EVOLUŢIE DATORII ASOCIAŢII DECEMBRIE 2004 – IULIE 2014

În intervalul analizat, datoria de bază a crescut cu peste două treimi (69%), de la 42,35 milioane lei la 71,89 milioane lei în iulie 2014.

Penalităţile înregistrează o creştere de 756%, de la 9,45 milioane lei în luna decembrie 2004 la 80,93 milioane lei în luna iulie 2014.

În intervalul de timp analizat (10 ani), numărul consumatorilor branşaţi la sistemul centralizat a scăzut de 88.000 la 61.000 (-31%).

Totuşi, în ultimul an se înregistrează un trend pozitiv în involuţia datoriilor asociaţiilor.

Pe intervalul 31 mai 2013 – 31 mai 2014, datoria de bază a scăzut cu 11,90%, de la 88,56 milioane lei la 78,02 milioane lei iar penalităţile au scăzut de la 87,54 milioane lei la 81,32 milioane lei, cu 7,10%.

Trendul descrescător al datoriilor se menţine şi pe intervalul noiembrie 2013 – iulie 2014, când datoria totală [ bază + penalităţi ] a asociaţiilor a scăzut cu 4,43%, de la 159,92 milioane lei la 152,82 milioane lei.

Această scădere este însă dezechilibrată pe două paliere.

Primul palier este cel al diferenţelor în evoluţia/ involuţia datoriei de bază şi a penalităţilor.

Dacă, în intervalul noiembrie – iulie, datoria de bază a crescut cu 1,28%, de la 70,97 milioane lei la 71,89 milioane lei, scăderea penalităţilor a fost de – 9%, de la 88,95 milioane lei la 80,93 milioane lei.

Este evident că această situaţie a fost determinată, pe de o parte, de efectele pozitive ale programului de ştergere a penalităţilor derulat pe parcursul anului 2013 dar şi de impunerea, pe calea instanţelor, a plăţii datoriilor cuprinse în sentinţele definitive şi irevocabile obţinute de Apaterm împotriva asociaţiilor cu datorii datând din anii 2003 – 2009.

Al doilea palier al dezechilibrului este dat de diferenţele majore între comportamentul de plată la nivel de cartiere.

Ca exemplu, cartierul Mazepa II a înregistrat o creştere a debitului, în intervalul noiembrie 2013 – iulie 2014, de 16%, în timp ce cartierul Micro 16 are, pe acelaşi interval, o scădere a datoriei de bază de -22%.

În ceea ce priveşte situaţia penalităţilor, în acelaşi interval, cartierele Micro 38, Micro 39 şi Port înregistrează stagnări iar cartierele Ţiglina I şi Ţiglina II au creşteri de 1%, respectiv 16%.

Toate celelalte cartiere [Aurel Vlaicu, Centru, Mazepa I, Mazepa II, Micro 13B, Micro 14, Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Micro 40, Piaţa Centrală, Siderurgiştilor Vest şi Zona Veche ] înregistrează, pe intervalul noiembrie 2013 – iulie 2014, scăderi ale cuantumului penalităţilor cuprinse între -5% (Piaţa Centrală) şi 25% (Micro 17).

Aceste date pot fi studiate în detaliu în tabelele ataşate:

De menţionat este şi faptul că, în iarna 2013 – 2014, peste 5.000 de apartamente branşate la sistemul public care au primit ajutor de încălzire în iarna precedentă, nu au mai beneficiat de această formă de asistenţă socială, în principal ca urmare a modificărilor legislative.

Această situaţie a determinat atribuirea directă şi integral, către locatarii/ proprietarii acestora a costului încălzirii în iarna 2013 – 2014, la preţul facturat pentru populaţie.

Precizăm ca 4.380 de apartamente din această categorie sunt situate în cartierele cu creşteri la datoria de bază şi penalităţi, stagnări şi cele mai mici scăderi, conform tabelelor alăturate acestei informări.

Departamentul Comunicare Apaterm

INFORMARE PUBLICĂ

S.C. APATERM S.A. GALAŢI aduce la cunoştinţa celor interesaţi că data limită pentru depunerea cererilor de executare a lucrărilor de deconectare, sigilare şi inventariere a instalaţiilor de încălzire a apartamentelor din blocurile (imobil tip condominiu) racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, însoţite de copia xerox a avizului de deconectare eliberat anterior de S.C. APATERM S.A., este 14 AUGUST 2014, exclusiv 15 AUGUST 2014, declarată zi nelucrătoare (nu se primesc cereri).

Cererea va fi aprobată de către Asociaţia de Proprietari din care face parte respectivul bloc.

Această dată este stabilită în conformitate cu prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 care specifică la art. 30 că deconectarile unor consumatori:

 • alin. (4) “nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire;
 • alin. (5) “se efectuează numai de către operator care are şi calitatea de furnizor (S.C. APATERM S.A. Galaţi), în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea condiţiilor cumulative impuse”.

Decizia se justifică prin faptul că suntem obligaţi să ne pregatim pentru sezonul rece care se apropie:

 • (1) necesitatea planificării deconectărilor (debranşarilor);
 • (2) corelarea acestora cu lucrările de revizii şi reparaţii;
 • (3) necesitatea inventarierii numărului de solicitări de deconectare în vederea luării măsurilor tehnice ce se impun;
 • (4) de efectuarea probelor la rece, probe necesare pentru buna funcţionare a întregului sistem de termoficare în vederea furnizării de servicii corespunzătoare în sezonul rece;
 • (5) calcularea suprafeţei echivalentă termică rămasă în funcţiune, pentru care vom stabili debitul necesar de agent termic pe care îl solicitam de la S.C. Electrocentrale Galaţi S.A.

De asemenea, menţionăm faptul că în conformitate cu prevederile legii mai sus menţionate, la art. 45, alin. (1), se stipulează clar că: -lit. b) se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei “debranşarea / deconectarea de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a utilizatorului sau a consumatorului de energie temică fără respectarea dispoziţiilor prezentei legi”;

- lit. c) se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei “golirea instalaţiilor de către utilizatorul / consumatorul serviciului în vederea executării unor modificări sau reparaţii fără acordul scris al operatorului serviciului şi al asociaţiei de proprietari, cu excepţia cazurilor de avarii sau de forţă majoră.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

INFORMARE PUBLICĂ

Apaterm pune la dispoziţie un material informativ despre situaţia asociaţiilor de proprietari/ locatari împotriva cărora deţine sentinţe definitive şi irevocabile, puse în executare.

Datele analizate sunt valabile pentru sfârşitul lunii iunie 2014.
Materialul nu include sumele plătite, facturile emise şi penalităţile calculate ulterior colectării datelor.

Pachetul informativ include:

 1. Un grafic cu defalcarea sumelor pe care Apaterm le are de încasat de la asociaţiile de proprietari.
 2. Un tabel cu situaţia dosarelor cu sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare, după anul începerii acestor procese.
 3. Un tabel cu situaţia dosarelor cu sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare, după anul finalizării acestor procese.
 4. Un tabel cu defalcarea dosarelor cu sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare, după sumele la plata cărora sunt obligate asociaţiile.
 5. Un tabel cu defalcarea numărului de asociaţii, după numărul de sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare.
 6. Un tabel cu situaţia proceselor cu sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare, după durată.
 7. Un tabel cu defalcarea pe cartiere a numărului asociaţiilor împotriva cărora Apaterm deţine sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare, ponderea acestora în numărul asociaţiilor din cartier, numărul de sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare, sumele prevăzute (pe cartier) şi ponderea sumei din sentinţe în datoria pe întregul cartier.
 8. Lista asociaţiilor împotriva cărora Apaterm a obţinut în instanţă sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare. Criteriul de ierarhizare nu este mărimea sumelor ci numărul de sentinţe. Acest număr, oricât de mică ar fi suma în litigiu, determinată de numărul de apartamente din asociaţia respectivă, reflectă numărul de facturi neplătite ceea ce considerăm că este un indicator al unui tip de comportament de plată inacceptabil.
 9. 21 de planşe cu harta, pe cartiere, a asociaţiilor împotriva cărora Apaterm deţine sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare.
Centru Mazepa 1 şi 2 Micro 13b şi Micro 14 Micro 16 Micro 17
Micro 18 Micro 19 Micro 20 Micro 21 Centru B
Piaţa Centrală Port Siderurgiştilor Vest A Siderurgiştilor Vest B Ţiglina 1
Ţiglina 2 Cartier Aurel Vlaicu A Cartier Aurel Vlaicu B Cartier Aurel Vlaicu C Zona Veche
Zona Veche şi Gara

Apaterm are de încasat de la asociaţiile de proprietari 160 milioane lei.
55,6 milioane sunt cuprinse în sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare. 59,8 de milioane sunt cuprinse în procese în curs iar 44,8 milioane sunt debite curente, neacţionate încă în judecată.

Sume de încasat

Sumele cuprinse în sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare sunt obţinute în urma unor procese împotriva a 518 asociaţii [71% din numărul asociaţiilor de proprietari din Galaţi].
Este vorba de 2.264 de procese. În medie, 3 procese cu fiecare din cele 518 asociatii vizate.
Suma totală la data pronunţării sentinţelor era mai mare însă, între momentul pronunţării şi data punerii în executare, pe aceste sentinţe s-au încasat 1.885.408 lei, de la 207 asociaţii din cele 518.
Alte 253 nu au achitat niciun leu pentru diminuarea sumelor din sentinţe.


Situaţia proceselor cu sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare, după anul începerii:


AN ÎNCEPERE NUMĂR PROCESE SUMĂ
2004 8 213.629 lei
2005 12 111.690 lei
2006 40 1.203.590 lei
2007 455 18.135.199 lei
2008 403 10.412.912 lei
2009 857 14.403.142 lei
2010 462 10.003.156 lei
2011 22 970.380 lei
2012 1 62.193 lei
2013 1 7.789 lei
2014 1 62.271 lei

Situaţia proceselor cu sentinţe definitive şi irevocabile puse în executare, după anul finalizării:


AN SENTINŢĂ NUMĂR PROCESE SUMĂ
2008 3 42.036 lei
2009 84 2.960.397 lei
2010 332 12.863.765 lei
2011 512 14.026.646 lei
2012 505 8.274.764 lei
2013 564 11.766.574 lei
2014 262 5.651.772 lei

Defalcarea sentinţelor definitive şi irevocabile puse în executare, după sume


SUME -lei- NUMĂR TOTAL SUMĂ
< 10.000 1077 4.970.414 lei
10.000 - 50.000 846 18.761.435 lei
50.000 - 100.000 237 16.656.617 lei
100.000 - 200.000 88 11.659.926 lei
200.000 - 300.000 9 2.077.086 lei
300.000 - 400.000 3 1.032.507 lei
> 400.000 1 427.970 lei

Defalcarea pe numărul de asociaţii, după numărul de sentinţe


NR. SENTINŢE NR. ASOCIAŢII TOTAL SUMĂ
1 117 2.508.617 lei
2 140 5.866.039 lei
3 83 7.312.901 lei
4 39 6.239.247 lei
5 28 4.497.786 lei
6 10 1.657.994 lei
7 10 2.264.921 lei
8 11 2.197.941 lei
9 9 2.151.765 lei
10 9 1.643.270 lei
11 1 328.415 lei
12 12 2.290.630 lei
13 9 1.598.887 lei
14 5 2.283.059 lei
15 9 1.381.882 lei
16 7 1.475.857 lei
17 6 1.264.701 lei
18 4 1.495.472 lei
19 4 2.651.355 lei
20 1 766.975 lei
22 1 334.810 lei
24 1 1.749.465 lei
25 1 1.605.621 lei

Cele mai mari 100 de sentinţe sunt împotriva a 70 de asociaţii şi însumează 15.306.125 lei.

Defalcare după durata proceselor în urma cărora s-au obţinut sentinţele definitive şi irevocabile puse în executare:

DURATĂ NR. SENTINŢE SUME
1 an 10 193.976 lei
2 ani 102 3.615.933 lei
3 ani 1449 36.253.271 lei
4 ani 628 13.491.385 lei
5 ani 67 1.861.724 lei
6 ani 4 164.913 lei
8 ani 1 4.751 lei

Aceste date sunt destinate bunei informari a membrilor asociaţiilor din municipiul Galaţi şi vor putea fi accesate şi în locaţiile unde funcţionează punctele de informare despre programul de ştergere al penalităţilor.

Reamintim că plata imediată a sumelor prevăzute în sentinţe determină încetarea procedurilor de executare silită, indiferent dacă acestea sunt popriri sau licitaţii cu strigare de vânzare a bunurilor mobile şi/ sau imobile ale datornicilor, de către executorii judecătoreşti desemnaţi.

Deasemenea, reamintim că programul de ştergere al penalităţilor derulat de Apaterm se adresează celor care, la 31 martie 2014 înregistrau debite şi penalităţi şi care, în schimbul plăţii debitului, beneficiază de ştergerea penalităţilor.

Programul va fi încheiat pe 31 martie 2015.

Departamentul Comunicare Apaterm


INFORMARE PUBLICĂ

Apaterm pune la dispoziţie un material informativ despre datoriile asociaţiilor de proprietari.

Datele analizate sunt valabile pentru sfârşitul lunii mai 2014, în cazul defalcărilor pe asociaţii şi cartiere şi sfârşitul lunii iunie 2014, în cazul graficelor privind evoluţia datoriilor asociaţiilor; reperul temporal este valabil pentru fiecare din cei 12 ani examinaţi.

Materialul nu ţine cont de sumele plătite, de facturile emise şi de penalităţile calculate ulterior colectării datelor.

Pachetul informativ include:

 1. Un tabel cu defalcarea situaţiei pe fiecare cartier [ numărul de asociaţii + numărul scărilor de bloc cuprinse în asociaţii + datoriile acestora la sfârşitul lunii mai + media datoriei pe apartament branşat în fiecare cartier şi alte medii/ ponderări la nivel de cartier şi municipiu.

 2. Un tabel cu situaţia celor mai datoare 300 de asociaţii, cu posibilitatea defalcării pe cartiere.

 3. Un tabel cu situaţia a 125 de asociaţii fără datorii sau cu datorii mici (criteriul ierarhizării a fost ca datoria să fie sub 10.000 de lei), cu posibilitatea defalcării pe cartiere.

 4. O listă a celor mai datoare 10 asociaţii din fiecare cartier (cuprinde blocurile şi scările de bloc din fiecare asociaţie aflată în această situaţie, datoria fiecăreia, însumarea şi procentul din datoria înregistrată la nivelul cartierului). Ierarhizarea a fost făcută strict pe cartier, astfel încât să fie vizibil faptul că cele mai datoare zece asociaţii dintr-un cartier au la un loc datorii mai mici decât o singură asociaţie din alt cartier. Dealtfel, sunt asociaţii care datorează singure sume mai mari decât un întreg cartier. De exemplu, Asociaţia 371 Olt datorează mai mult decât întreg cartierul Mazepa I. Nu este singura situaţie de acest gen.

 5. Un grafic privind evoluţia datoriilor asociaţiilor către Apaterm în perioada 2002 – 2014, defalcat pe debit şi penalităţi.
  Evoluţia datoriilor asociaţiilor

 6. Un grafic privind evoluţia preţului gigacaloriei pentru populaţie, pe aceeaşi perioadă.
  Evoluţia preţului gigacaloriei pentru populaţie

 7. O hartă a datoriei medii pe apartament branşat la sistemul centralizat, defalcat pe cartier. Sumele reprezintă datoria asociaţiilor către Apaterm la sfârşitul lunii mai 2014 împărţită la numărul de apartamente branşate şi nu include orice alte datorii pe care proprietarii le au către asociaţii pentru apa rece, gaze – în cazul celor cu sistem pauşal – salariile administratorilor sau indemnizaţiile preşedinţilor de asociaţii, iluminatul pe scară sau orice alte cheltuieli ale asociaţiei.
  Datorie medie apartament branşat

 8. 22 de planşe în format .jpg, cu harta scărilor de bloc din municipiu pe care sunt marcate cu roşu scările de bloc care fac parte din cele mai datoare 10 asociaţii din fiecare cartier; planşele sunt ilustraţia listei menţionate mai sus.
Centru A Centru B Mazepa 1 şi 2 Micro 13b şi Micro 14 Micro 16A şi Siderurgiştilor Vest
Micro 16B Micro 17 Micro 17, 18 şi 19 Micro 18 şi 19 Micro 19 şi 21
Micro 20 Centru B Piaţa Centrală Port Siderurgiştilor Vest A
Ţiglina 1 Ţiglina 2 Cartier Aurel Vlaicu A Cartier Aurel Vlaicu B Cartier Aurel Vlaicu C
Zona Veche Zona Veche şi Gara

Aceste date sunt destinate bunei informari a membrilor asociaţiilor din municipiul Galaţi şi vor putea fi accesate şi în locaţiile unde funcţionează punctele de informare despre programul de ştergere al penalităţilor.

Până acum, în acest program au fost acceptaţi 127 de proprietari care înregistrau debite şi penalităţi. Alte 986 de dosare se află în diverse etape ale verificărilor şi încă aproape 4.000 de proprietari au solicitat şi primit formularele pentru începerea procedurii de verificare a debitelor şi penalităţilor.

Cei 127 de proprietari intraţi până acum în programul de ştergere a penalităţilor reprezintă 1% din cei care au accesat procedura derulată în 2013 şi au achitat 456.942 lei (10.75% din suma încasată anul trecut de la cei aproape 12.000 intraţi în program) pentru a li se şterge penalităţi în sumă totală de 528.810 lei (2,2% din suma penalităţilor şterse anul trecut).

Media sumei plătită anul trecut a fost de 418 lei iar acum este, până în acest moment, de 3.597 lei, în creştere de 8,6 ori.

Deasemenea, este în creştere şi media penalităţilor şterse anul acesta, care se cifrează la 4.163 lei, aproape dublu faţă de anul trecut, când a fost de 2.278 lei.

Trei dintre cei care au intrat anul acesta în progamul de ştergere a penalităţilor înregistrau penalităţi de peste 20.000 de lei (cea mai mare penalitate din program: 22.547 lei). Reamintim că programul de ştergere al penalităţilor derulat de Apaterm se adresează celor care, la 31 martie 2014 înregistrau debite şi penalităţi şi care, în schimbul plăţii debitului, beneficiază de ştergerea penalităţilor.

Programul va fi încheiat pe 31 martie 2015.

Departamentul Comunicare ApatermCONTRACTE SERVICE

S.C. APATERM S.A. Galaţi este în măsură să încheie Contracte de prestări servicii prin care, în schimbul unui abonament lunar, plătit funcţie de numărul de camere, execută lucrări de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile interioare ale blocurilor şi în apartamente. Preţul acestui abonament este:


Tarif abonament prestări servicii

Nr.crt. Tipul de apartament Tarif (cu TVA)
1 apartament cu o cameră 2,17
2 apartament cu doua camere - trei camere 2,97
3 apartament cu mai mult de trei camere 3,78

şi în acest preţ sunt incluse:
- deplasarea şi constatarea deficienţelor;
- soluţia tehnică;
- desfundarea coloanelor de scurgere, deblocarea şi verificarea funcţionarii vanelor şi a stării tehnice a presetupelor
- efectuarea aerisirilor la instalaţia de încălzire la solicitarea proprietarilor.

Pentru lucrări de reparaţii complexe vă stau la dispoziţie echipele specializate din cadrul Secţiei Reparaţii, care în baza unei comenzi ferme execută toată gama de lucrări. Valoarea acestor lucrări va fi stabilită în urma constatărilor tehnice şi întocmirii unui deviz estimativ. Telefon de contact 0236461369. Din gama de lucrări specifice şi pentru care se primesc comenzi fac parte:

 • înlocuirea parţială sau totală a instalaţiei interioare aflată în proprietatea comună;
 • reparaţii la instalaţia interioară din apartamente;
 • înlocuirea radiatoarelor şi a robineţilor;
 • înlocuirea şi/ sau desfundarea legăturilor dintre coloane şi radiatoare;
 • termoizolaţii şi hidroizolaţii exterioare.

În final vă recomandăm să solicitaţi reprezentanţilor asociaţiei de proprietari încheierea unui astfel de contract, prin aceasta o mare parte a problemei cu privire la funcţionarea instalaţiei interioare este rezolvată. Pentru relaţii suplimentare, consultări şi perfectare va aşteptăm la sediul S.C. APATERM S.A. din strada Crizantemelor nr. 6 - Serviciul Contracte. Până în prezent câte un exemplar din astfel de contract a fost distribuit la majoritatea asociaţiilor de proprietari pentru consultare şi perfectare.

Program şi localizare casierii

Sediul casieriilor de teren şi centrală şi programul de funcţionare:

 • casieria centrală a Apaterm, situată în Ţiglina II, str. Crizantemelor nr. 6 program 7,30-19,00;
 • casieria din Micro 38, situată în incinta SC 5, din Str. Nucului, lângă blocul Z6 program 13,00-19,00;
 • casieria din Piaţa Energiei, situată în incinta SC 69, din Str. 1 Decembrie 1918, lângă bloc M4A, sc 1 program 13,00-19,00;
 • casieria din Micro 20, situată în incinta SC 35, din Str. Furnaliştilor nr. 8, lângă blocul G1 program 13,00-19,00 ;
 • casieria din Ţiglina I, situată în incinta CT 3, din aleea LMK, lângă CNMK program 17,00-19,00;
 • casieria din Micro 19, situată în incinta SC 32, din Str. Costache Conache, lângă blocurile B1 şi F 4 program 13,00-19,00;
 • casieria din Mazepa, în incinta S.C. APA-CANAL S.A. Galaţi program 7,30-19,00.

CUTII POŞTALE

S.C. Apaterm S.A. readuce la cunoştinţa consumatorilor săi, că în punctele termice unde sunt amplasate birourile şefilor de sectoare, a montat cutii poştale prin care pot fi transmise conducerii societăţii, reclamaţii, sugestii, propuneri, sesizări, recomandări. Sunt aşteptate în mod special sesizări cu privire la activitatea personalului societăţii, activitatea reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari/locatari şi activitatea firmelor prestatoare legat de modul de montare a repartitoarelor şi modul de repartizare a cheltuielilor.

Facem apel la toţi consumatorii din zonele: Centru, Port, Piaţă, Mazepa, Ţiglina II A, Ţiglina II B, Micro 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40 şi Siderurgiştilor Vest, care, din motive diverse, nu se pot deplasa la sediul societăţii, să folosească cu încredere această formă de comunicare, asigurându-i că toate sesizările care conţin date de identificare ale reclamantului, nume prenume şi adresa, fără excepţie, sunt colectate în mod exclusiv de reprezentanţii Serviciului de Relaţii cu Publicul care le introduc în registratura societăţii pentru ca mai apoi ele sa fie dirijate de către Serviciul Relaţii cu Publicul la compartimentele responsabile.

CONTRACT DE CESIUNE

S.C. APATERM S.A. Galaţi anunţă asociaţiile de proprietari din municipiul Galaţi despre permanentizarea măsurii de încheiere a contractelor de cesiune de creanţe în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii pe care le deţin asupra locatarilor rău platnici. S.C. APATERM S.A. va prelua şi va pune în executare aceste hotărâri diminuând în consecinţă datoriile asociaţiilor de proprietari către societatea noastră.

În urma încheierii contractelor de cesiune de creanţe S.C. APATERM S.A. îşi rezervă dreptul de a pune în executare prin intermediul executorilor judecătoreşti toate bunurile mobile şi imobile ale locatarilor debitori ai asociaţiilor de proprietari.

Pentru eficienţa acestei acţiuni, asociaţiile de proprietari interesate se vor prezenta la sediul societăţii noastre din str. Crizantemelor nr.6, la Departamentul Juridic.

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro