Anulare penalităţi

Procedura privind anularea penalităţilor înregistrate de clienţii
S.C. Apaterm S.A. Galaţi

Începand cu data aplicării planului de reorganizare clienţii S.C. Apaterm S.A. Galaţi, persoane juridice sau persoane fizice, au posibilitatea de a beneficia în perioada 01.04.2014 – 31.03.2015 de anularea penalităţilor de întârziere, înregistrate la data aprobării modificării planului, respectiv 31.03.2014.

Principala condiţie pe care trebuie să o îndeplinească aceste persoane este aceea de a fi consumatori ai serviciilor societaţii noastre.

Persoanele care se încadrează în această procedură şi au dreptul la anularea penalităţilor sunt următoarele:

 • persoanele fizice care înregistrează la data de 31.03.2014 debit şi penalităţi de întârziere pot beneficia de anularea acestora. Singurul document solicitat este adeverinţa care trebuie completată şi semnată de reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari şi care va fi insoţită de copia fişelor locatarului pentru debit şi penalităţi, semnată de conformitate cu originalul de către reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari; Adeverinţele chiriaşilor vor fi semnate obligatoriu şi de către proprietarul locuinţei;
 • locatarii/ proprietarii sunt obligaţi să achite direct la casieriile societăţii c/v sumei restante privind consumul de energie termică al locuinţei, înscrisă în adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari/locatari;
 • angajamentul de plată pentru datoria curentă, condiţie obligatorie a anularii penalităţilor de întârziere, se va încheia numai după ce se va face dovada plăţii debitului restant la casieriile societăţii;
 • procedura are în vedere şi persoanele asupra cărora există hotărâri judecatoreşti sau dosare pe rolul instanţelor de judecată, singura condiţie fiind achitarea cheltuielilor de judecată sau/ şi de executare;
 • persoanele care au avut încheiat angajament de plată cu Apaterm şi nu au achitat integral debitul până la data de 31.07.2013 pot intra în procedura de anulare a penalităţilor pentru diferenţa de debit neachitat, rămas din precedenta procedură la care se va adăuga debitul provenit din c/v energiei termice consumate în intervalul 01.08.2013 – 31.03.2014;

Penalităţile de întârziere se anulează doar persoanelor care înregistrează datorii la data de 31.03.2014, după cum urmează:

 • datoria de bază cuprinsa între 1.000 – 5.000 lei, penalităţile se anulează după 12 luni din momentul încheierii angajamentului, perioada în care beneficiarul scutirii de penalităţi are obligaţia plăţii lunare către Apaterm a consumului de energie termică;
 • datoria de bază cuprinsă între 5.000 – 10.000 lei, penalităţile se anulează după 24 luni din momentul încheierii angajamentului, perioada în care beneficiarul scutirii de penalităţi are obligaţia plăţii lunare către Apaterm a consumului de energie termică;
 • datoria de baza mai mare de 10.000 lei, penalităţile se anulează după 36 luni din momentul încheierii angajamentului, perioada în care beneficiarul scutirii de penalităţi are obligaţia plăţii lunare către Apaterm a consumului de energie termică.

Persoanele care nu înregistrează debit restant la data de 31.03.2014, dar au penalităţi de întârziere nu beneficiază de anularea penalităţilor.

Etapele procedurii:

 1. asociaţia eliberează locatarilor o adeverinţă în care este precizată valoarea datoriei la întreţinere şi valoarea datoriei provenită din penalităţi care va fi însoţită de copia fişelor locatarului pentru debit şi penalităţi, semnată de conformitate cu originalul de către reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari; Adeverinţele chiriaşilor vor fi semnate obligatoriu şi de către proprietarul locuinţei;
 2. locatarul plăteşte direct în casieriile Apaterm suma datoriei la întreţinere din adeverinţa eliberată;
 3. angajamentul de plată pentru datoria curentă, condiţie obligatorie a anulării penalităţilor de întârziere, se va încheia numai după ce se va face dovada plăţii debitului restant la casieriile societăţii sau, după caz, în conturile societăţii.

Descarcă model adeverinţă anulare penalităţi.

Puncte de informare pentru cetăţeni

Apaterm a demarat un program prin care locatarii pot încheia convenţii individuale de factuare şi plată.

Apaterm a pus la dispoziţia cetăţilor o serie de puncte de informare:

 1. Staţia troleibuz capăt Micro 19, zona Pieţei Dunărea;
 2. Piaţa Micro 17;
 3. Piaţa Energiei;
 4. Piaţa Micro 38;
 5. Strada Saturn, în zona Complexului Ţiglina I;
 6. Micro 16, complex Siret;
 7. General, Intersecţia străzilor Tecuci şi 1 Decembrie;
 8. Micro 16, în zona hipermarketului Billa;
 9. Micro 40, intersecţia străzilor 1 Decembrie şi Milcov, în staţia de autobuz;
 10. Micro 18, strada Brăilei, lângă staţia de autobuz de la Spitalul Judeţean.
Punctele de informare vor fi funcţionale în zilele lucrătoare, până la sfârşitul lunii octombrie.

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro