Despre noi

VIZIUNE

Viziunea APATERM.
Secţiune în lucru.

Află mai multe...

MISIUNE

Misiunea APATERM.
Secţiune în lucru.

Află mai multe...

SERVICII OFERITE

Servicii Oferite.
Secţiune în lucru.

Află mai multe...

MODERNIZĂRI

Modernizări efectuate.

Află mai multe...

S.C. APATERM S.A. Galaţi este o societate de formă juridică română pe acţiuni, de interes public, fiind înregistrată la Registrul Comertului Galaţi sub nr. J17/683/1998.

Societatea a luat fiintă ca urmare a transformării Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Galaţi în societate comercială cu capital integral de stat, având ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Galaţi, prin preluarea activului şi pasivului fostei regii.

Scopul societătii este realizarea şi asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă caldă menajeră, termoficare şi reparaţii la instalaţiile aferente.

S.C. APATERM S.A. Galaţi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local nr 68/iunie 1998, emisă în temeiul O.U.G. nr 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, ordonantă de urgentă aprobată prin Legea nr. 207/1997.

La data de 31.10.2004 S.C. APATERM S.A. Galaţi s-a divizat în două societăti independente şi anume APA - CANAL S.A. Galaţi şi APATERM S.A. Galaţi în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2004. Această divizare s-a efectuat conform Ordinul 1078/2003 şi Legii 31/1990 privind societăţile comerciale.

Prin divizarea rezultată, S.C. APATERM S.A. Galaţi nu este o entitate nou înfiinţată,ci se află în situaţia continuităţii activităţii sale cu toate că o parte din elementele sale de activ şi de pasiv au fost cedate societăţii Apă – Canal S.A. Galaţi.

La finele anului 2008, societatea S.C. APATERM S.A. deţinea un capital social subscris şi vărsat de 1.625.237,50 lei, divizat în 650.095 acţiuni. Conform prevederilor H.C.L. nr 68/1998, în capitalul social nu au fost incluse bunuri care făceau parte din patrimoniul vechii Regii Autonome de Gospodărie Comunală Galaţi.

În prezent S.C. APATERM S.A. se ocupă în principal de distribuţia energiei termice pentru asigurarea încălzirii imobilelor şi prepararea apei calde menajere furnizată către populaţia municipiului Galaţi.

Alimentarea cu caldură a celor peste 63.036 de apartamente se face printr-o reţea de termoficare prin intermediul a 122 puncte termice şi a 5 centrale termice pe gaz metan. Lungimea reţelei de termoficare măsoară o lungime de 614,50 km din care supraterană 1,1 km.

Dezvoltarea ulterioară a societăţii a condus la dezvoltarea şi a altor activităţi conexe cu obiectul de activitate al unităţii:

1. Activitatea de modernizare a punctelor termice şi a reţelelor termice având în vedere că termoficarea rămâne principala soluţie de alimentare cu energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.
    Investiţia “Reabilitare şi modernizare puncte termice“ se realizează în mai multe etape până acum fiind deja modernizate un nr. de 64 puncte termice din totalul de 122 puncte termice câte exploatează societatea noastră.
    Prin această modernizare şi reabilitare a punctelor termice s-a urmărit introducerea sistemelor de automatizare în punctele termice, demararea procesului de montare contori pentru energia termică dar şi pentru apă caldă menajeră, reducerea consumului de energie electrică, contorizarea energiei termice pe circuitele secundare, controlul debitelor şi presiunilor pe circuitele de termoficare, redimensionarea şi înlocuirea tuturor conductelor din instalaţiile de încălzire, apă caldă de consum şi recirculaţie.

2. Activitatea de prestări servicii.
Această activitate se realizează la cererea oricărei persoane fizice sau juridice, prin acţiuni de:
    I) înlocuire totală sau parţială a conductelor din subsolurile tehnice precum şi izolarea acestora,
    II) reparaţii la instalaţiile sanitare din apartamente,
   III) alte lucrări specifice la solicitarea beneficiarului.

Prin toate aceste acţiuni, S.C. APATERM S.A. Galaţi a urmărit îmbunătătirea calitătii serviciului prestat ştiut fiind că satisfacerea cerinţelor clienţilor în ceea ce priveşte asigurarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a serviciilor prestate de societate, sporirea confortului în locuinţele clienţilor este obiectivul de bază al conducerii societăţii.

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro