Modernizări

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA PUNCTELOR TERMICE DIN MUNICIPIUL GALAŢI

Reabilitare , modernizare reţele termice (încălzire , apă caldă de consum şi recirculaţie).

Stadiul actual al lucrărilor de modernizare :


1. Modernizarea punctelor termice :

Etapa I - Reabilitarea şi modernizarea a 24 puncte termice - PT Plomba, PT P1, SC 16 Nou, SC 1, SC 2 , SC 81, SC 82 - Mazepa II, PT 8 ,SC 17, SC 57, SC 23, SC 53, SC 31, SC 35, SC 37, SC 40, SC 63, SC 90, SC 73, SC 4 , SC 9 , SC 104, SC 3, PT CSG –- lucrări finalizate ;

Etapa II -Reabilitare şi modernizarea a 12 puncte termice : PT W3 Mazepa I, SC 61 Tig.I Saturn, PT 5 Reg, 11 Siret, PT 6 Reg.11 Siret, PT 7 Reg.11 Siret, PT 9 Reg.11 Siret, SC 3 Tig. II-A, SC 5 Tig.II-A, SC 7 Tig. II-A, PT 4 Tig.I Saturn, SC 8 Tiglina II A, SC 9 Tig.II-A – lucrările au fost finalizate ;

Etapa III – 16 puncte termice : SC 12, SC 7, SC 32, SC 58, PT G1, PT Albatros,PT P2, SC 33, SC 22, SC 24, SC 64, SC 59, SC 21, SC 69, SC 54, SC 113 - lucrările sunt finalizate;

Etapa IV - 10 puncte termice – Sunt finalizate lucrările pentru 10 puncte termice , respectiv SC 67 Micro 14, SC 65 Siderurgistilor Vest, SC 18 Micro 16, SC 52 Micro 18, PT 1, PT 2 Saturn, SC 36, SC 38 Micro 20, SC 70 si SC 74 Aurel Vlaicu. S-a înaintat adresa la Primaria Galati cu propunerile pentru :

Etapa V - modernizare 19 puncte termice :

PTH, PT R3, SC 14, PT0, PT3, SC 50,SC19, SC20, SC43, SC45, SC26, SC 51, SC 5( Micro 38), SC 10, SC6, SC1, 2 ( Micro 40), SC 72, PT Lic.Metalurgic. Proiectele tehnice au fost întocmite de către S.C.Proiect S.A. Galati.
În urma analizării şi verificării ofertelor tehnice depuse pentru atribuirea contractului de executie a lucrărilor , s-a stabilit că nici o oferta nu a respectat cerintele tehnice impuse prin proiectul tehnic, licitaţia fiind anulată şi reluată pe 03.02.2014.

2. Modernizarea reţelelor termice (încălzire, apă caldă de consum şi recirculatie) :

Etapa I – 6 puncte termice începute în anul 2006 – au fost finalizate lucrările ;

Etapa II – 3 puncte termice începute in anul 2007 - lucrările au fost finalizate ;

Etapa III – 8 puncte termice : PT P2, SC 69, SC 7, SC 58, SC 21, SC22, SC 32, PT4 lucrarile la PT P2 , SC 21, SC 22 , SC 7 Micro 39 si SC 32 Micro 19, SC 69 şi PT4 sunt finalizate. Sunt în executie lucrările la SC 58;

Etapa IV – 5 puncte termice  : SC 33, SC 34, SC 2, SC 61, SC 67

Pentru obiectivul reabilitare şi modernizare retele termice Etapa IV – 5 puncte termice, s-au făcut demersuri pentru completarea şi modificarea documentaţiei tehnice în vederea demarării procedurii de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor.

S-a refăcut documentaţia la SC 33, procedura de atribuire fiind în curs la Primăria Municipiului Galaţi.

IMAGINI DIN PUNCTELE TERMICE MODERNIZATE

poza01.jpg poza02.jpg poza04.jpg poza05.jpg poza06.jpg

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro