Servicii oferite

CONTRACT TIP ABONAMENT

    S.C. APATERM S.A. Galaţi este în măsură să încheie Contracte de prestări servicii prin care, în schimbul unui abonamemt lunar, plătit funcţie de numărul de camere , execută lucrări de întreţinere şi reparatii la instalaţiile interioare ale blocurilor şi în apartamente. Preţul acestui abonament este:

apartament cu o cameră 2,35 lei
apartament cu două-trei camere 3,25 lei
apartament cu mai mult de trei camere 4,10 lei

şi în acest preţ sunt incluse:
  - deplasarea şi constatarea deficienţelor; soluţia tehnică
  - desfundarea coloanelor de scurgere
  - deblocarea şi verificarea funcţionării vanelor şi a stării tehnice a presetupelor
  - efectuarea aerisirilor la instalaţia de încălzire la solicitarea proprietarilor

   Pentru lucrări de reparaţii complexe vă stau la dispoziţie echipele specializate din cadrul Secţiei Reparaţii, care în baza unei comenzi ferme execută toată gama de lucrări. Valoarea acestor lucrări va fi stabilită în urma constatărilor tehnice şi întocmirii unui deviz estimativ. Telefon de contact 0236461369. Din gama de lucrări specifice şi pentru care se primesc comenzi fac parte:
- înlocuirea parţială sau totală a instalaţiei interioare aflată în proprietatea comună;
- reparaţii la instalaţia interioară din apartamente;
- înlocuirea radiatoarelor şi a robineţilor;
- înlocuirea şi/ sau desfundarea legăturilor dintre coloane şi radiatoare;
- termoizolatii şi hidroizolatii exterioare.

     În final vă recomandăm să solicitaţi reprezentanţilor asociaţiei de proprietari încheierea unui astfel de contract, prin aceasta o mare parte a problemele cu privire la funcţionarea instalaţiei interioare este rezolvată. Pentru relaţii suplimentare, consultări şi perfectare vă asteptăm la sediul S.C. APATERM S.A. din strada Crizantemelor nr. 6- Serviciul Contracte. Până în prezent câte un exemplar din astfel de contract a fost distribuit la majoritatea asociaţiilor de proprietari pentru consultare şi perfectare.

CONTRACT DE CESIUNE

    S.C. APATERM S.A. Galaţi anunţă asociaţiile de proprietari din municipiul Galaţi despre permanentizarea măsurii de încheiere a contractelor de cesiune de creanţe în baza hotărârilor judecatoresti definitive şi executorii pe care le deţin asupra locatarilor rău platnici. S.C. APATERM S.A. va prelua şi va pune în executare aceste hotărâri diminuand în consecinţă datoriile asociaţiilor de proprietari către societatea noastră.

    În urma încheierii contractelor de cesiune de creanţe S.C. APATERM S.A. îsi rezervă dreptul de a pune în executare prin intermediul executorilor judecătoreşti toate bunurile mobile şi imobile ale locatarilor debitori ai asociaţiilor de proprietari.

    Pentru eficienţa acestei acţiuni, asociaţiile de proprietari interesate se vor prezenta la sediul societăţii noastre din str. Crizantemelor nr.6, la Departamentul Juridic.

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro