DECONECTARE INDIVIDUALĂ a unui consumator de energie termică dintr-un imobil tip bloc-condominiu

DECONECTARILE INDIVIDUALE SE POT REALIZA DOAR ÎN BLOCURILE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN ZONA UNITARĂ DE ÎNCĂLZIRE DIN MUNICIPIUL GALAŢI.

Deconectarea individuală pentru apartamentele / spaţiile din blocurile care nu sunt în zona unitară de încălzire se realizează în două etape:

Etapa I. OBŢINEREA AVIZULUI DE DECONECTARE individuală a unui apartament / spaţiu de la instalaţia comună de încălzire şi / sau apă caldă de consum dintr-un imobil tip bloc-condominiu racordat la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (sau pentru deconectarea părţilor de instalaţii comune).

* Descarcă model cerere aviz deconectare

Etapa II. EXECUTAREA DECONECTĂRII, SIGILĂRII ŞI INVENTARIERII, numai de către furnizor (operator) – S.C. APATERM S.A. Galaţi, a corpurilor de încălzire şi a punctelor de consum ale apei calde din apartamentul / spaţiul respectiv.

* Descarcă model cerere deconectare, sigilare, inventariere

Eliberarea avizului şi procesului verbal de deconectare individuală a unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face respectând prevederile legale din :
- Hotararea Guvernului nr. 425/1994, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
- Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006; 
- Regulamentul – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Galaţi aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008
- Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari nr. 230/2007;
- Hotararea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007

Etapa I. Obtinerea avizului de deconectare

Obtinerea avizului de deconectare a unui apartament/spatiu de la instalatiile comune de incalzire si apa calda de consum ale unui imobil racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica se face in baza unei cereri aprobata de reprezentantii legali ai asociatiei de proprietari/locatari din care face parte condominiul.

In cazul deconectarii partilor de instalatii aflate in proprietate comuna, cererea se va intocmi de catre reprezentantii legali ai asociatiei de proprietari/locatari. Cererea se va depune la Registratura societatii si functie de cele solicitate, se va continua completarea dosarului cu actele necesare obtinerii avizului favorabil ori se va raspunde in termenul legal prin corespondenta scrisa.

Aceste acte sunt cele specificate mai jos, dupa prezentarea etapelor de deconectare.

Conform art. 251 lit. b) din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si a art. 243 lit. b) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica al municipiului Galati aprobat prin H.C.L. nr. 167/2008, ESTE INTERZISA DECONECTAREA TOTALA FARA ASIGURAREA INCALZIRII APARTAMENTULUI/SPATIULUI RESPECTIV.

In cazul deconectarilor partiale, conform art. 251, alin. a) din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si a art. 243 alin. a) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008, deconectarea se poate face doar daca sunt montate repartitoare de costuri pentru incalzire pe corpurile radiante din apartamentul in cauza.

CAND SE INDEPLINESC TOATE CONDITIILE IMPUSE DE LEGISLATIA IN VIGOARE, S.C. APATERM S.A GALATI VA ELIBERA AVIZUL DE DECONECTARE.

Conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 325/2006, proprietarii apartamentelor individuale situate in imobile de locuit tip condominiu, care sunt deconectate de la reteaua de alimentare cu energie termica, au obligatia sa plateasca o cota-parte din cheltuielile cu energia termica consumata pentru incalzirea spatiilor aflate in proprietate indiviza, proportionala cu cota indiviza.

Etapa II. Executarea deconectarii, sigilarii si inventarierii

Conform Legii nr. 325/2006, art. 30, alin. (5), lucrarea de deconectare se face numai de catre operator - furnizor, respectiv S.C. APATERM S.A. Galati prin Serviciul Inventariere Suprafete Radiante.

Efectuarea deconectarii unui consumator de energie termica dintr-un condominiu se poate realiza numai dupa obtinerea de catre solicitant a avizului emis de catre societatea noastra si dupa verificarea documentelor care dovedesc indeplinirea conditiilor cumulative impuse de legislatia in vigoare (art. 30 din Legea nr. 325/2006 ; art. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 din Regulamentul – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007; art. 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 din H.C.L. nr. 167/2008 ; art. 12 lit. h) art. 52 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii 230/2007 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1588/2007).

O parte din aceste conditii sunt specificate in avizul eliberat de catre societatea noastra prin Serviciul Proiectare Tehnologica.

Deconectarea individuala de la incalzire si apa calda de consum in sistem centralizat a unui spatiu cu destinatia de locuinta ori alta destinatie, conform art. 30 alin. (4) si alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, se efectueaza:
- numai de catre operatorul care are si calitatea de furnizor, dupa indeplinirea conditiilor cumulative impuse,
- in termen de maxim 45 de zile de la data solicitarii,
- nu in timpul sezonului de incalzire.

Subliniem ca nicio alta societate in afara de operatorul care are si calitatea de furnizor de energie termica in sistem centralizat (in Galati – S.C. APATERM S.A.), conform celor specificate anterior, nu are dreptul sa efectueze deconectarea caloriferelor de la instalatia comuna de incalzire a condominiului si nici a apei calde de consum.

S.C. APATERM S.A. Galati nu va intocmi procesele verbale de deconectare, sigilare si inventariere pentru deconectarile executate fara respectarea legislatiei in vigoare.

Precizam ca in baza acestor procese verbale, conform art. 246, lit. a) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si a art. 238 lit. a) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica al municipiului Galati aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008, asociatia de locatari/proprietari poate solicita modificarea contractului de furnizare al energiei termice prin act aditional, ca urmare a modificarii puterii termice instalate in condominiu, cu acordul furnizorului.

Concret, se modifica suprafata echivalenta termic a condominiului si astfel se va putea scadea de la plata, contravaloarea energiei termice aferente corpurilor de incalzire (suprafata echivalenta termic respectiva) si/sau cea aferenta apei calde de consum din apartamentul deconectat.

Nu este permisa dezafectarea, blindarea, modificarea amplasamentului coloanelor de incalzire, a coloanelor de aerisire, a coloanelor de apa calda de consum ce traverseaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta precum si a vaselor de aerisire, acestea fiind instalatii in proprietate comuna.

Nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica sunt prezentate in Capitolul IX ,,Infractiuni si contraventii’’ din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006.

Precizam mai jos doar articolele si aliniatele care se refera strict la deconectare:

- art. 45 lit. b) – constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, debransarea/deconectarea de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitilor Legii n. 325/2006.

- art. 45 lit. b) – constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, golirea instalatiilor de catre utilizatorul/consumatorul serviciului de energie termica in vederea executarii unor modificari fara acordul scris al operatorului serviciului.

Asa cum am aratat mai sus, cadrul legal existent confera competenta de aprobare a debransarilor/deconectarilor si asociatiilor de proprietari/locatari, fapt pentru care acestea sunt rugate sa trateze cu toata responsabilitatea aspectele legale precizate anterior.

AVIZE DE DECONECTARE individuala a unui consumator de energie termica dintr-un imobil tip bloc-condominiu

1. Aviz deconectare TOTALA: de la incalzire si/sau apa calda de consum a apartamentelor/spatiilor din condominiu (in vederea inlocuirii sistemului centralizat de incalzire cu alta sursa de caldura)

ACTE NECESARE:

- CERERE - se va specifica clar adresa (inclusiv strada si numar) - aprobata de catre asociatia de proprietari/locatari

- ADEVERINTA TIP IN ORIGINAL - se obtine de la Serviciul Proiectare Tehnologica – Ghiseu Avize – se va completa, semna si stampila de catre reprezentantii legali ai asociatiei de proprietari/locatari (conform art. 242 lit. b) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008)

- DOVADA ACHITARII OBLIGATIILOR DE PLATA (INCLUSIV A PENALITATILOR DACA EXISTA) CATRE S.C. APATERM S.A. GALATI (conform art. 242 lit. d) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008): se prezinta copiile xerox ale fisei de debit si fisei de penalitati ale proprietarului apartamentului, certificate de catre cenzori; pentru ceilalti consumatori – agenti economici - dovada se obtine de la Serviciul Clienti al S.C. APATERM S.A. Galati

- ACORDUL VECINILOR DE APARTAMENT / SPATIU PE ORIZONTALA SI VERTICALA, care au pereti, plansee comune cu apartamentul in cauza in original (conform art. 30 alin. (2) lit. a) din Legea Serviciului Public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006; a art. 246 lit. b) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si a art. 238 lit. b) din Regulamentul Serviciului Public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008) inclus in adeverinta precizata mai sus

- REFERAT TEHNIC DE SPECIALITATE IN ORIGINAL aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a asociatiei de proprietari/locatari (conform art. 12 lit. h) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1588/2007 si a art. 30 alin. (2) lit. b) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006) – se obtine de la Serviciul Proiectare Tehnologica – Ghiseu Avize

- DOCUMENTATIE TEHNICA INTOCMITA DE CATRE UN PROIECTANT DE SPECIALITATE AUTORIZAT SAU DE CATRE S.C. APATERM S.A. GALATI (conform art. 246 lit. c) si a art. 254 lit. g) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007; a art. 238 lit. c) si a art. 246 lit. g) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008)

- DOVADA INCALZIRII APARTAMENTULUI/SPATIULUI CU O SURSA DE CALDURA ALTERNATIVA (conform art. 251 lit. b) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007; a art. 243 lit. b) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008; a art. 52 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1588/2007): centrala murala – electrica sau cu gaze naturale, panouri radiante, incalzire fara gaz prin emisie de raze infrarosii, incalzire prin pardoseala

- DOVADA MONTARII APARATULUI DE MASURARE INDIVIDUAL AL DEBITULUI DE GAZE NATURALE pe care le consuma – la intrarea in apartament (conform art. 246 lit. d) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si a art. 238 lit. d) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008)


2. Aviz deconectare PARTIALA - 1, 2 corpuri de incalzire – dintr-un apartament / spatiu de la instalatia interioara de incalzire a condominiului


ACTE NECESARE:

- CERERE - se va specifica clar adresa (inclusiv strada si numar) - aprobata de catre asociatia de proprietari/locatari

- ADEVERINTA TIP IN ORIGINAL - se obtine de la Serviciul Proiectare Tehnologica – Ghiseu Avize – se va completa, semna si stampila de catre reprezentantii legali ai asociatiei de proprietari/locatari (conform art. 242 lit. b) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008)

- DOVADA ACHITARII OBLIGATIILOR DE PLATA (INCLUSIV A PENALITATILOR DACA EXISTA) CATRE S.C. APATERM S.A. GALATI (conform art. 242 lit. d) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008): se prezinta copiile xerox ale fisei de debit si fisei de penalitati ale proprietarului apartamentului, certificate de catre cenzori; pentru ceilalti consumatori – agenti economici - dovada se obtine de la Serviciul Clienti al S.C. APATERM S.A. Galati

- ACORDUL VECINILOR DE APARTAMENT / SPATIU PE ORIZONTALA SI VERTICALA, care au pereti, plansee comune cu apartamentul in cauza in original (conform art. 30 alin. (2) lit. a) din Legea Serviciului Public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006; a art. 246 lit. b) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si a art. 238 lit. b) din Regulamentul Serviciului Public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008) inclus in adeverinta precizata mai sus

- REFERAT TEHNIC DE SPECIALITATE aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a asociatiei de proprietari/locatari - se obtine de la Serviciul Proiectare Tehnologica – Ghiseu Avize

- DOVADA CA SUNT MONTATE REPARTITOARE DE COSTURI PENTRU INCALZIRE PE CORPURILE RADIANTE DIN APARTAMENT (conform art. 251 lit. a) din Regulamentul - cadru al Serviciului Public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.91/2007 si a art. 243 lit. a) din Hotararea Consiliului Local Galati nr.167/2008)

- DOVADA MONTARII APARATULUI DE MASURARE INDIVIDUAL AL DEBITULUI DE GAZE NATURALE pe care le consuma – la intrarea in apartament (conform art. 246 lit. d) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si a art. 238 lit. d) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008)

- DOCUMENTATIE TEHNICA INTOCMITA DE CATRE UN PROIECTANT DE SPECIALITATE AUTORIZAT SAU DE CATRE S.C. APATERM S.A. GALATI (conform art. 246 lit. c) si a art. 254 lit. g) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007; a art. 238 lit. c) si a art. 246 lit. g) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008)


3. Aviz deconectare PARTI COMUNE (parti din instalatiile de incalzire si apa calda de consum aflate in proprietate comuna)


ACTE NECESARE:

- CERERE DIN PARTEA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI in care se va specifica suprafata echivalenta termic a condominiului si suprafata echivalenta termic din uscatorii, separat pentru fiecare scara

- TABEL CU ACORDUL LOCARILOR DIN FIECARE SCARA, PENTRU DECONECTAREA CORPURILOR RADIANTE DIN USCATORII, CASA SCARII, SPALATORII

REFERAT TEHNIC DE SPECIALITATE - se obtine de la S.C. APATERM S.A. Galati, Str. Crizantemelor nr. 6, Serviciul Proiectare Tehnologica – Avize

- DOCUMENTATIE TEHNICA INTOCMITA DE CATRE UN PROIECTANT DE SPECIALITATE AUTORIZAT ORI DE CATRE S.C. APATERM S.A. GALATI (conform art.238, lit.c) si art.246, lit.g) din Regulamentul Serviciului Public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008).


4. Aviz deconectare de la INSTALATIA DE APA CALDA (pentru montare centrala de apartament):


ACTE NECESARE:

- CERERE - se va specifica clar adresa (inclusiv strada si numar) - aprobata de catre asociatia de proprietari/locatari

- ADEVERINTA TIP IN ORIGINAL - se obtine de la Serviciul Proiectare Tehnologica – Ghiseu Avize – se va completa, semna si stampila de catre reprezentantii legali ai asociatiei de proprietari/locatari (conform art. 242 lit. b) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008)

- DOVADA ACHITARII OBLIGATIILOR DE PLATA (INCLUSIV A PENALITATILOR DACA EXISTA) CATRE S.C. APATERM S.A. GALATI (conform art. 242 lit. d) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008): se prezinta copiile xerox ale fisei de debit si fisei de penalitati ale proprietarului apartamentului, certificate de catre cenzori; pentru ceilalti consumatori – agenti economici - dovada se obtine de la Serviciul Clienti al S.C. APATERM S.A. Galati

- REFERAT TEHNIC DE SPECIALITATE aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a asociatiei de proprietari/locatari - se obtine de la Serviciul Proiectare Tehnologica – Ghiseu Avize

- COPIE DUPA PROCESUL VERBAL DE DECONECTARE DE LA INSTALATIA DE INCALZIRE CENTRALIZATA

- DOVADA MONTARII APARATULUI DE MASURARE INDIVIDUAL AL DEBITULUI DE GAZE NATURALE pe care le consuma – la intrarea in apartament (conform art. 246 lit. d) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si a art. 238 lit. d) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008)

- COPIE XEROX DUPA FACTURA SI CHITANTA DE ACHIZITIONARE A CENTRALEI TERMICE DE APARTAMENT


5. Aviz deconectare de la INSTALATIA DE APA CALDA


ACTE NECESARE:

- CERERE - se va specifica clar adresa (inclusiv strada si numar) - aprobata de catre asociatia de proprietari/locatari

- ADEVERINTA TIP IN ORIGINAL - se obtine de la Serviciul Proiectare Tehnologica – Ghiseu Avize – se va completa, semna si stampila de catre reprezentantii legali ai asociatiei de proprietari/locatari (conform art. 242 lit. b) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008)

- DOVADA ACHITARII OBLIGATIILOR DE PLATA (INCLUSIV A PENALITATILOR DACA EXISTA) CATRE S.C. APATERM S.A. GALATI (conform art. 242 lit. d) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008): se prezinta copiile xerox ale fisei de debit si fisei de penalitati ale proprietarului apartamentului, certificate de catre cenzori; pentru ceilalti consumatori – agenti economici - dovada se obtine de la Serviciul Clienti al S.C. APATERM S.A. Galati

- DOVADA MONTARII APARATULUI DE MASURARE INDIVIDUAL AL DEBITULUI DE GAZE NATURALE pe care le consuma – la intrarea in apartament (conform art. 246 lit. d) din Regulamentul - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat cu Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 si a art. 238 lit. d) din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 167/2008).

EXECUTAREA deconectarii, sigilarii si inventarierii

ACTE NECESARE:

Pentru executarea deconectarii sunt necesare urmatoarele:

- CERERE din partea proprietarului apartamentului/spatiului (sau cu acordul proprietarului) – se va specifica clar adresa (inclusiv strada si numar) aprobata de catre reprezentantii legali ai asociatiei de proprietari/locatari;

- COPIE XEROX AVIZ DE DECONECTARE emis de catre operator (S.C. APATERM S.A. Galati) pe numele si adresa solicitantului.

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro